دسته‌بندی نشده

اشتباه برزگ برای بلاگر ها

این پاسخ برای توانایی ما در یادگیری اشتباهات مهم است ، اما همچنین باعث انتقاد از خود می شود ، زیرا بخشی از سیستم محافظت از تهدید است. به عبارت دیگر ، آنچه ما را در امان نگه می دارد نیز می تواند از بین برود. یک لمس اجاق گاز داغ معمولاً همه چیزهایی است که برای جلوگیری از این نوع ناراحتی در آینده لازم داریم. همانطور که احساسات روحی استرس را از اولین موارد تمسخر طرد اجتماعی تجربه می کنیم ، صادق است. ما به سرعت یاد می گیریم که بترسیم و بنابراین به طور خودکار از همه نوع