روز: آگوست 1, 2021

الگوریتم برت گوگل
آگوست 1, 2021
الگوریتم برت چیست و چه کاری می کند؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text] الگوریتم برت چیست و چه کاری می کند؟ الگوریتم برت از هر 10 عبارت جستجو بر 1 مورد تأثیر می گذارد. این بزرگترین تغییر در جستجو از زمان انتشار RankBrain توسط گوگل است. گوگل بزرگترین تغییر را در سیستم جستجوی