تعرفه ها

قیمت پلن ها

بهترین انتخاب با بهترین قیمت
پلن های ویژه.

طراحی سایت

طراحی سایت

2 میلیون تومان
سالیانه

برای مشاغل ازاد

 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • 50 گیگ فضا
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدیریت حرفه ای
سئو سایت

سئو سایت

500 هزار تومان
ماهیانه

برای مشاغل بزرگ

 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • 50 گیگ فضا
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدیریت حرفه ای
پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت

100 هزار تومان
سالیانه

برای شرکت ها

 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • 50 گیگ فضا
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدیریت حرفه ای